Βρείτε από πού κρατά η σκούφια σας!

Αφήστε τα τηλεφωνήματα στους παππούδες σας, στη θεία ή στα ξαδέρφια σας. Όπως φαίνεται, ένα site δίνει την ευκαιρία να μάθετε από πού κρατ...

Αφήστε τα τηλεφωνήματα στους παππούδες σας, στη θεία ή στα ξαδέρφια σας. Όπως φαίνεται, ένα site δίνει την ευκαιρία να μάθετε από πού κρατάει η σκούφια σας.


Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε το επώνυμό σας στο σχετικό πεδίο της εφαρμογής που προσφέρει το blog.vrisko.gr.


Έπειτα θα ανοίξει ένας χάρτης της Ελλάδας με σημαδεμένες με κόκκινο τις περιοχές όπου μένουν όσοι έχουν το ίδιο επώνυμο με εσάς! Βλέπεις δηλαδή σε ποιές περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν αναλογικά οι περισσότεροι με το δικό σου επίθετο!


Η κατανομή του επιθέτου, που πληκτρολογήθηκε στο σχετικό πεδίο, στον χάρτη της Ελλάδας γίνεται με βάση τον αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων που αντιστοιχούν σε αυτό το επίθετο ανά περιοχή.

Επίσης, παρουσιάζεται ένας πίνακας πυκνοτήτων ανά 10.000 τηλέφωνα.


Η πυκνότητα αντιπροσωπεύει την πυκνότητα τηλεφώνων που είναι καταχωρημένα στο επιλεγμένο επίθετο ανά 10.000 τηλεφωνικές συνδέσεις. Προσμετρούνται μόνο οι περιοχές στις οποίες το επιλεγμένο επίθετο εμφανίζεται σε τουλάχιστον 2 τηλεφωνικές συνδέσεις.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει δημιουργηθεί για καθαρά ψυχαγωγικούς λόγους. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι κατά προσέγγιση και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα.

Δείτε επίσης...

Ελλάδα 8993724516199249138
item