Πρόγραμμα για 50.000 ανέργους «Κοινωφελούς εργασίας»

Σε συνεργασία των υπουργείων: Εσωτερικών, Εργασίας και Ανάπτυξης και με την εποπτεία του ΑΣΕΠ θα προσληφθούν 50.000 άνεργοι στο πρόγραμμα...


Σε συνεργασία των υπουργείων: Εσωτερικών, Εργασίας και Ανάπτυξης και με την εποπτεία του ΑΣΕΠ θα προσληφθούν 50.000 άνεργοι στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας με έμφαση στις οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, οι άνεργοι θα αναρροφηθούν σταδιακά μέχρι το τέλος του χρόνου και κάτω από πλήρη διαφάνεια.

Τη δυνατότητα πεντάμηνης απασχόλησης σε δήμους, περιφέρειες, σχολεία, δικαστήρια, ΚΕΠ, Ασφαλιστικά Ταμεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες δίνει σε 50.000 ανέργους το πρόγραμμα για την Κοινωφελή Εργασία, που ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί.

Προτεραιότητα θα έχουν οι άνεργοι που διαβιούν σε οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο, ενώ, σύμφωνα με τον διοικητή του ΟΑΕΔ, η πρώτη δημόσια πρόσκληση για το πρόγραμμα θα βγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2013 και οι πρώτες προσλήψεις θα ξεκινήσουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

«Οι άνεργοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, σταδιακά, μέχρι το τέλος του χρόνου και σε πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας, με την εποπτεία και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, θα απασχοληθούν σε θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, σε νοσοκομεία, σχολεία, δικαστικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ» δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Η αμοιβή των απασχολούμενων θα είναι 748 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών, εκ των οποίων τα 490 θα είναι η καθαρή αμοιβή και τα 258, ασφαλιστικές εισφορές. Η συνολική αμοιβή του πενταμήνου θα είναι 3.740 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, η αμοιβή θα είναι 652 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 427 θα είναι η καθαρή αμοιβή και τα 225 ασφαλιστικές εισφορές. Η συνολική αμοιβή πενταμήνου θα ανέλθει στα 3.260 ευρώ.

Θα ισχύσουν τα εξής κριτήρια επιλογής:

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

Ετήσιο εισόδημα ατομικό, ή οικογενειακό.

Ηλικία.

Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ:

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Δείτε επίσης...

Οικονομία 2931967871663679687
item