Στα 751 ευρώ από τα 586 ευρώ ο κατώτατος μισθός!

Κατώτατο μισθό 751,39 ευρώ, από τα 586 ευρώ που είναι σήμερα,

Κατώτατο μισθό 751,39 ευρώ, από τα 586 ευρώ που είναι σήμερα,
προτείνει  μεταξύ άλλων στην επιστολή-πρόσκληση που έστειλε η ΓΣΕΕ στους εργοδοτικούς φορείς για την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Στην επιστολή γίνεται λόγος για τον τεράστιο αριθμό των ανέργων και επισημαίνεται η ανάγκη ενός νέου κοινού διαβήματος των κοινωνικών εταίρων προς την κυβέρνηση με το οποίο θα τονίζεται και θα ζητείται η επαναφορά της πλήρους και καθολικής ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η επεκτασιμότητα των κλαδικών και ομοιοεπαγγεματικών συμβάσεων και η αποκατάστασης της μετενέργειας.

Η ΓΣΕΕ προτείνει ως αφετηρία των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τη συμφωνία της 3ης Φεβρουαρίου 2012 με τις εργοδοτικές οργανώσεις και ζητεί να συνεχισθεί η συλλογική διαπραγμάτευση για τις λοιπές διεκδικήσεις της θεσμικού χαρακτήρα μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις από την ΓΣΕΕ:

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 1-5-2013

Εργατοτεχνίτες/τριες Άγαμοι Έγγαμοι

1. Χωρίς προϋπηρεσία 33,57€ 36,92€

2. Με 1 τριετία 34,80€ 38,16€

3. Με 2 τριετίες 36,46€ 39,83€

4. Με 3 τριετίες 38,11€ 41,47€

5. Με 4 τριετίες 39,78€ 43,14€

6. Με 5 τριετίες 41,43€ 44,80€

7. Με 6 τριετίες 43,11€ 46,47€

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-5-2013

Υπάλληλοι Άγαμοι Έγγαμοι

1. Χωρίς προϋπηρεσία 751,39€ 826,54€

2. Με 1 τριετία 813,99€ 889,13€

3. Με 2 τριετίες 887,99€ 963,13€

4. Με 3 τριετίες 961,99€ 1037,13€

Τα ανωτέρω συνολικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων εφαρμόζονται αντιστοίχως και για τους μαθητευόμενους εργατοτεχνίτες/τριες, καθώς και για τους υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, αναλόγως με το ωράριο απασχόλησής τους.

Όσον αφορά  τα επιδόματα και τις προσαυξήσεις που προβλέπονται από προηγούμενες εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, ιδίως επίδομα γάμου, τριετίες, επίδομα αδείας, εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, προτείνεται να εξακολουθούν να ισχύουν με τους ίδιους όρους!

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση για τα κατώτατα όρια ημερομισθίων εργατοτεχνιτών/τριών και μισθών υπαλλήλων δεν θίγονται, σημειώνει η ΓΣΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τα θεσμικά ζητήματα, η ΓΣΕΕ προτείνει όλοι οι όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά την διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν, ενώ ευνοϊκότεροι όροι υπερισχύουν.

«Οι κοινωνικοί εταίροι δεν μπορεί να μείνουν απλοί παρατηρητές των καταστροφικών συνεπειών της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης με τη βίαιη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων και της αγοραστικής τους δύναμης» αναφέρεται στην επιστολή, τονίζοντας επίσης την ανάγκη για «άμεση στροφή 180 μοιρών για την ανάταξή της και την τροχιοδρόμηση της Ανάπτυξης».

Δείτε επίσης...

Πολιτική 520247179699506643
item