Καταπληκτικό! Διαβάστε το να πάθετε πλάκα!

Δείτε και μείνετε έκπληκτοι από μία δυνατότητα του εγκεφάλου σας, που αν και τη χρησιμοποιείτε συνεχώς, ποτέ δεν την είχατε καταλάβει. ...

Δείτε και μείνετε έκπληκτοι από μία δυνατότητα του εγκεφάλου σας, που αν και τη χρησιμοποιείτε συνεχώς, ποτέ δεν την είχατε καταλάβει.

Το συγκεκριμένο κείμενο κυκλοφορεί στο internet από το 2003 και έχει δημοσιευτεί σε πολλά ξένα και Ελληνικά blog.
Εγώ το βρήκα σήμερα και ψάχνοντας το λίγο, διάβασα ότι το πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, δεν έχει πάρει επίσημα θέση για το αν έχει διεξάγει ποτέ τη συγκεκριμένη έρευνα. Κάποιοι πάλι ισχυρίζονται ότι στην αρχαία Ρώμη, ο Καίσαρας επικοινωνούσε με τους στρατηγούς του με παρόμοιο τρόπο, έτσι ώστε ο εχθρός, που δεν ήξερε καλά την γλώσσα, να μην μπορεί να αποκωδικοποιήσει το κείμενο.

Το εκπληκτικό πάντως είναι ότι ο εγκέφαλός μας, έχει ''φωτογραφίσει'' όλες τις λέξεις που έχουμε μάθει στην ζωή μας (αμέτρητες) και δεν είναι ανάγκη όταν τις διαβάζουμε να προσπαθεί να τις διαβάσει γράμμα γράμμα.

Διαβάστε το χωρίς να σταθείτε στην ορθογραφία...

ΔΑΙΑΒΣΕ ΤΟ ΓΗΡΟΓΡΑ! ΜΡΟΠΕΙΣ!


Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πισήναπιμετο του Κμτρπιαίζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμάμρα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά τη λξέη σαν σνύλοο.


Ατίπτσυεο, ε;


Κάνε κηπιονοίηση αν το δαιάβσαες!!!
tetsi.blogspot.com

Δείτε επίσης...

Περίεργα 5656093572176793277
item